Monday, February 22, 2010

Cherries

After a day and a morning hard work I was very statisfied with my progress...You can see the quilt in progress on the design wall at Maaike's studio.

Na anderhalve dag hard werken was ik zeer tevreden met mijn vorderingen. De quilt hangt hier in Maaike's atelier.

Friday, February 19, 2010

Picnic quilt

Today it was a real sewing day. I started at 9.00 am and finished at 9.00 pm. OK, we had lunch and dinner and I told my son his bedtime stories, but for the rest of the day: sewing on a picnicquilt, from My Secret Garden. The project I am working at with Maaike Bakker. I am at her house for two days. For me no cooking etc to do, only working on the quilt. I had to do 20 blocks with cherries and they are alle finished! What a good feeling. Next item are strawberries and I have some new fabrics with....strawberries. Wait and see.

Vandaag was een echt naai dag. Van 9.00 am tot 9.00 pm, met alleen onderbrekingen voor eten en voorlezen bij het naar bed brengen van mijn zoon. De hele dag werken aan een quilt schiet reuze op. Ik moest 20 blokken maken met kersen voor mijn Picnic Quilt (My secret Garden project met Maaike Bakker) en ze zijn allemaal af. Dat voelt heerlijk. De volgende blokken zijn zijn aardbeien en daar heb ik net de juiste stof voor binnen...met aardbeien. Wacht maar af!

Thursday, February 18, 2010

Summer fabrics


It is allways strange to get Christmas fabrics in high summer, but summerfabrics when there is snow outside?....it even stranger. This picture is one of a series of fabrics with the summertheme. It is also from Makower like the fabrics from yesterday. You want to feel the sand under your feet and sit on the beach feeling the sun on your skin. Also nice fabric for a quilt, maybe a beachquilt?
Het is altijd vreemd om Kerst stoffen in de zomer te krijgen, maar zomer stoffen wanneer er nog sneeuw ligt? De afbeelding is een van de stoffen in de nieuwe strandserie van Makower. Je wilt het zand onder je voeten voelen en op het strand zitten met de zon brandend op je huid. Van deze stof een strandquilt maken?....

Wednesday, February 17, 2010

New fabrics

mmmmmmmm........
Last week we got some new fabrics. First I show you Fruit & Ice from Makower.
Let the summer come....I am thinking about a small quilt to make with this nice fruit and border fabric. More fabrics in the sho, like strawberries and oranges.
Veel nieuwe stoffen in de winkel: Fruit & Ice van Makower met een randstof en aanvullende stoffen met fruit, zoals aardbeien, citroen en bosvruchten. Wat zullen we hier eens van maken?

Sunday, February 14, 2010

Valentine


Today it is Valentine's day. Not that big in Holland as I make a comparison with the States. If you go shopping there you see a lot of stuff like ribbon with hearts....difficult to resist....

But now I have my own quilt....it is finished. So here is the picture, maybe not perfect, but the circumstances to make it were not that good. It was at the show at Rijswijk, where we have a wonderful time.


Vandaag is het Valentijnsdag. In Nederland niet zo groots als ik het vergelijk met Amerika. Als je daar gaat winkelen liggen de vele leuke kantjes en linten al klaar, bijna onmogelijk om te weerstaan.
Maar ik heb nu een Valentijnsquilt...hij is klaar. Dus hierbij de foto. Misschien niet perfect, maar het licht was niet optimaal om te fotograferen op de beurs in Rijswijk, waar het erg gezellig is.

Saturday, February 13, 2010

Ready for speedskating?

Tonight we can win gold. Well, 'we'is a great word, but that how it works. We win gold and he loses! And here I mean, off course, Sven Kramer at the Olympics. I am ready to watch. I hope I can do some stitching, but maybe I am to nervous. excited or disappointed. We will see. Have a nice evening....

Vanavond kunnen we goud winnen. We is een groot woord, maar dat is hoe het gaat. We winnen en hij verliest. En met hij bedoel ik natuurlijk Sven. Ik ben klaar om te gaan kijken. Ik ga wat naaien, maar als het te spannend wordt, dan gaat dat misschien niet lukken.... Allemaal een fijne avond.....

Monday, February 8, 2010

Miss Petticoat and more

I finished the Valentine quilting. I show you the quilt when it is completely finished!
Joepie, het quiltwerk van de Valentijnsquilt is helemaal klaar.

This lovely quilt is size 45 x 60 cm. It is small, but not to small. I made it with 1 little bossche rol,
1 fat quarters (centre and binding), half a meter white (background) and some buttons. The fabrics were also used at the back. Interested? On the upcoming show in Rijswijk, you can choose your own kit with fabrics, quilting thread and buttons...and then the pattern is for free.

Dit schattige quiltje is gemaakt van een kleine bossche rol, een fat quarters en een halve meter stof. Dit is zelfs inclusief de achterkant. In Rijswijk tijdens de patchwork en quiltdagen kun je een eigen pakket samenstellen en dan krijg je het patroon erbij.


This little book I found at a box full of childrens books. We were looking for some books for my son and I found also this. It is mine from the late seventies. I remember that I loved the pictures from this little lady and look what she is doing!

Dit kleine boekje kwam tevoorschijn bij het doorspitten van wat boekendozen. Het komt uit de jaren zeventig. Ik herinner me dat ik deze plaatjes toen schattig vond en kijk wat ze aan het doen is. Er zijn er nog meer, maar die bewaar ik voor een andere keer.

Thursday, February 4, 2010

Part 4 Fabricwonderland

Here is the result of all the cutting you had to do last month. Make 4 long rows with all the pieces.

Hier is het resultaat van al het snijden bij het vorige deel. Maak 4 van deze lange rijen! Ze hoeven nog niet helemaal af te zijn deze maand.
And the little blocks for the little quilt 'Welcome'. Some appliqué and little triangles.
En de kleine blokjes voor het Welkomsquiltje. Applicatie en kleine driehoekjes.

Wednesday, February 3, 2010

Having a cold...

I have a 'loopneus'. I really don't know the English word. A wandering nose? It is not easy to sew and quilt when you need every minute a handkerchief. So no quilting for me today. I have to find some blue fabrics at my stash, because I get a wonderhul sewingmachine bag and I have to swap some blues for a Sylvia's Bridal Sampler instead. I decided to search my own stash to create a lot of different fabrics....

Ik heb een loopneus en dat is niet handig met naaien en quilten....ook al is een zakdoek onder handbereik. Dus geen quilten meer vandaag. Wel al veel gedaan...morgen foto's van de mysterie en misschien nog wat anders leuks!
Dadelijk ga ik nog blauwe lapjes bij elkaar zoeken. Ik ga deze ruilen voor een mooie naaimachinetas...en de lapjes komen dan in Sylvia's Bridal sampler. Ik ga voor een persoonlijke noot voor deze lapjes, zodat er straks nog meer verschillende stoffen in de quilt zullen komen.