Tuesday, May 25, 2010

Exhibtion coming weekend

If you want to see a lot of quilts saturday or sunday, you can visit a show at Veldhoven. if you want to know more, go to rainbowquilters for more information about time and place.

Zin om quilts te zien? Komend weekend in Veldhoven wordt er een jubileumtentoonstelling gehouden van de plaatselijke quiltvereniging. Als je op de link in de engelse tekst klikt kom je op de website met uitgebreidde informatie.

Monday, May 24, 2010

Working outside


Yesterday the weather was beautiful: a lot of sunshine and no wind. I installed myself with my sewing machine outside and finished some of my homework. While I was working I could have a look at my new plants: IJsbloemen. I love their colours, the silver shine on the stems and leaves and the way they open when the sun touches them.

Gisteren was het prachtig om buiten te werken: veel zon en geen wind. De naaimachine stond buiten op tafel en zo kon ik wat van mijn huiswerk afmaken. Terwijl ik daar lekker zat, kon ik de tuin rond kijken met ook wat nieuwe planten. Ik had ijsbloemen gekocht: ik vind ze altijd prachtig: al die kleuren en het zilver op de stelen en het blad. Een wonder is het ook altijd als ze open gaan, zodra een zonnestraaltje er op valt.

Friday, May 21, 2010

Red and white blocks

I made it...but today I have some time and energy to visit my weblog! I love the simplicity of the pattern. Easy to cut and sew. I am satisfied, so I can start the production...
Het is gelukt...maar pas vandaag een beetje tijd en energie om het op mijn weblog te zetten. Ik vind de eenvoud van het patroon heerlijk. Makkelijk te snijden en te naaien. Ik ben tevreden, dus nu kan de productie beginnen.

The seaside quilt is finished....it is on the wall at my shop: Quilterij, 's-Hertogenbosch. Come and have a look!
De strandquilt is af..hij hangt aan de muur in de winkel: Quilterij, 's-Hertogenbosch. Kom een kijkje nemen. Er zijn ook veel nieuwe stoffen en een paar nieuwe boeken: daarover later meer.

Tuesday, May 18, 2010

Red and white!

On my worktable part 6 of the mystery. I am a little bit behind schedule, but I am working on it and that feels good. But I have a new quilt on my mind and I can not wait to start it. This morning I said I have to wait till I finished my mystery homework, but at this moment: well, I am allowed to start with one block in red and white. I designed a simple quilt for on my sons bed. He is growing, his bed is growing with him, so I have to make a new quilt. May be tomorrow some results?

Op mijn werktafel ligt deel 6 van de mysterie. Enigzins achter op schema, maar er wordt aan gewerkt en dat voelt goed. Maar er zit een nieuwe quilt in mijn hoofd te wroeten and ik kan niet wachten....Vanmorgen zei ik nog dat ik pas zou beginnen als ik bij ben met mijn huiswerk voor de mysterie, maar nu zeg ik: Ik mag één blokje maken in rood en wit. Het is een simpel ontwerp, lekker snel te maken voor op het bed van mijn zoon. Hij groeit maar door, zijn bed groeit mee, dus ik moet een nieuwe quilt maken. Misschien morgen wat resultaten?

Thursday, May 13, 2010

Summer or Christmas?


Yesterday I quilted the summer beach quilt....on the wall was the beginning of the secret garden christmas quilt. I would have loved to work on this one, because of the whether. I feeled like autumn with the cold wind and the low temperatures. But first things first.

Gisteren heb ik de strandquilt gequilt op de machine...aan de muur hangt het begin van de Secret Garden christmas quilt. Ik was meer in de stemming om aan de laatste te werken, gezien de koude wind en de lage temperaturen. Maar toch maar eerst de strandquilt af...misschien verleidt het de weergoden tot een zonnetje.

And to make us really happy, some new fabrics arrived: Love from Amy Butler. I ordered those in October, so it was a long time ago...But they are beautiful.

En om onze dag goed te maken, kwamen er wat nieuwe stoffen binnen: De serie Love van Amy Butler. Ergens in Oktober al besteld, dus dat was lang geleden. Maar ze zijn echt prachtig.

Sunday, May 9, 2010

Painting...and a bit of quilting

Today I worked the whole day on our livingroom walls. I painted them in white and very pale pink. They were a sort of white.....and terra cotta orange. It is different now. Not only the colours changed, also the setting. Nothing is in the same place. And did you ever count the pens and pencils you have? I have to check if they all work....before I put them back....
It is hard work and my quilt room upstairs is a mess....I put a lot of things from the livingroom upstairs to give them a good place, but the room is not inviting me to sit and sew. But I want a needle and thread after all the dust and paint.
My quiltwork is waiting for me....I need to do some stitches. I checked my list (what to finish) and I am behind schedule.

Vandaag de hele dag aan de muren en het plafond van de woonkamer gewerkt. Ze zijn nu weer netjes wit and heel licht roze (in plaats van oranje). Het ziet er meteen heel anders uit. Niet alleen de kleuren op de muur zijn veranderd, ook staat er geen stoel en tafel meer op dezelfde plaats. En met het verplaatsen van alle spullen, moest ook alles leeg...Heb je ooit geteld hoeveel pennen en potloden er in een kast belanden? Voordat ik ze weer terug stop, eerst controleren of ze nog werken....
Best hard werken, en dat op moederdag, en mijn quiltkamer is een rotzooi natuurlijk. Veel spullen van beneden hebben even een plek boven gevonden.....de kamer is nu niet erg uitnodigend om te naaien. Toch wil ik graag naald en draad na al het stof en de verf van vandaag.
Mijn quiltwerk ligt klaar...ik ga wat doen. Gisteren keek ik eens op mijn lijstje ( af te maken quilts) en ik lig achter op schema.

Thursday, May 6, 2010

Part 7, mystery

Here are the pictures from part 7.
I am so busy with painting and changing my livingroom that I do not have time to write and quilt!
Next week will be better I hope......