Tuesday, May 18, 2010

Red and white!

On my worktable part 6 of the mystery. I am a little bit behind schedule, but I am working on it and that feels good. But I have a new quilt on my mind and I can not wait to start it. This morning I said I have to wait till I finished my mystery homework, but at this moment: well, I am allowed to start with one block in red and white. I designed a simple quilt for on my sons bed. He is growing, his bed is growing with him, so I have to make a new quilt. May be tomorrow some results?

Op mijn werktafel ligt deel 6 van de mysterie. Enigzins achter op schema, maar er wordt aan gewerkt en dat voelt goed. Maar er zit een nieuwe quilt in mijn hoofd te wroeten and ik kan niet wachten....Vanmorgen zei ik nog dat ik pas zou beginnen als ik bij ben met mijn huiswerk voor de mysterie, maar nu zeg ik: Ik mag één blokje maken in rood en wit. Het is een simpel ontwerp, lekker snel te maken voor op het bed van mijn zoon. Hij groeit maar door, zijn bed groeit mee, dus ik moet een nieuwe quilt maken. Misschien morgen wat resultaten?

No comments:

Post a Comment