Thursday, January 7, 2010

Part 3 Fabricwonderland

A pile of fabrics.....
Een stapel stukjes....
All this pieces are cut at part 3 and will be sewn at part 4. How? That is a mystery till next month.
Alle deze stukjes worden gesneden in deel 3 en worden genaaid in deel 4. Hoe? Dat is een geheim tot de volgende maand.
And the two blocks from Welcome
En de twee blokjes voor het welkomsquiltje.

And also a block to piece this month. It is related to part 0.
En ook nog een blok om te naaien deze maand. Het heeft een relatie met deel 0.


No comments:

Post a Comment