Thursday, November 26, 2009

Workshop results

Above a detail of my work. I sewed strips together and decorated them with wrappers and ribbons.

Hierboven een detail van mijn werk. Eerst strips aan elkaar naaien en dan versieren met snoeppapier en lint

This is the result. Not completely finished. I have to sew some buttons, but it was really fun to make this tent. I had a smile on my face for allmost the whole weekend!
En dit is het resultaat. Nog niet helemaal af. Er moeten nog wat knopen op, maar het was grote pret om dit te maken. Ik had bijna het hele weekend een lach op mijn gezicht.
Work in progress.Wednesday, November 25, 2009

Sinterklaas en Zwarte Piet

Sinterklaas and Zwarte Piet are coming. Last week I bought this two. Now they are at home but here they are walking on the shelves to find themselves some presents for quilters!

Sinterklaas en Zwarte Piet zijn onderweg. Vorige week kocht ik deze twee figuren. Nu zijn ze thuis, maar op de foto wandelen ze nog over de planken van de winkel om wat cadeautjes voor quilters te vinden.

Monday, November 16, 2009

Sinterklaas is coming

Yesterday Sinterklaas and his Zwarte Pieten arrived with the train at our home town. My son was really happy to meet the Holy Men and his helpers.
This is a busy time for parents with a lot of secrets, handmade gifts etc.
My mum bought me some Sinterklaas stuff...but I have to make it myself. When to do this? I had the brilliant idea to put it next to my sons shoe last night with the message from the sewing Piet that he had no time...and you have a sewing mum....she can do it. Problem solved to do it in secret!
At school with are going to make something with wood. I used my jigsaw for the first time in my life. It was easy! Just like free motion cutting with a rotary cutter.....
The results later this week!

Gisteren arriveerden de Sint en zijn Pieten met de trein. Mijn zoon was helemaal gelukkig om de Sint een handje te kunnen geven. Dit is een drukke tijd voor ouders met alle geheimen en handgemaakte cadeautjes.
Van mijn moeder kreeg is een paar zelfmaakpakketjes voor Pieten een en Sint....wel zelf maken kind!. Wanneer ga ik dit doen? Gisteren had ik het briljante idee om het naast de schoen te zetten van mijn zoon met een briefje van de naai-piet dat deze geen tijd meer had...en omdat jij een handige moeder hebt....Probleem om het stiekem te moeten doen opgelost.
Op school maken we iets met hout. Net een decoupeerzaag gekregen, maar nog nooit zoiets gebruikt. Toch maar even probern. Het was makkelijk. Net zoals vrij snijden met het rolmes....
Resultaten later deze week!

Thursday, November 5, 2009

Mystery part 1

First the extra block from Welcome, the little quilt. this month only the patchwork, but a preview of the appliqué and stitchery.
Eerst het extra blok voor Welcome, het kleine extra quiltje. Deze maand alleen het patchwork, maar alvast een vooruitblik met applicatie en borduurwerk.
The back of part 1. Have a look for ironing your block
De achterkant van deel 1. Kijk hier voor het strijken van het blok.

Part 1
Deel 1

Part 1, how to sew: start with the points and then the red pieces.
Deel 1: start met de ster en dan de rode delen die worden ingezet.

Last: part 0 in fabrics
En tot slot: deel 0 in stofjes
For every one who joines us with this mystery: Have a lot of fun!
En voor iedereen die mee doet: Heel veel plezier!
Tuesday, November 3, 2009

Homework

Two times a year I have a quiltcourse. A lot of experimental quilting with paint and thread etc.
We got our homework for the upcoming event! Think about your personal theme (Circus), we got this in March and collect some items you like to use during the weekend. I have no idea what we are going to do, but I started collecting: Some blocks of an unfinished quilt. I decided not to finish this quilt, so maybe I can use those blocks and red/pink fabric for something else. I also have a lot of candy wrappers (Quality street) in bright and shiny colours. I bought this candy in a nice tin at the Amsterdam airport on our way to Las Vegas in January. I liked the tin for my buttons.... and I saved all the wrappers..... Guess what I did with the candy?

Twee keer per jaar heb ik zelf een quiltcursus. Veel experimenteel werk met verf en garen. Gisteren kregen we ons eerste huiswerk voor het komende weekend. Denk na over je persoonlijke thema (circus), dat je gekregen hebt in maart en verzamel wat spullen die je wilt gebruiken. Ik heb geen idee wat we gaan doen, maar verzamelen kan: Een paar blokken van een onafgemaakte quilt. Ik heb besloten deze quilt niet af te maken en misschien kan ik de blokken en stoffen in rood/roze voor iets anders gebruiken. Verder heb ik een heleboel snoeppapiertjes (Quality street) in heldere, stralende kleuren. Ik kocht deze snoepjes in een leuk blikje op Schiphol op weg naar Las Vegas. Ik vond het blikje zo leuk voor mijn knoopjes.....bewaarde alle papiertjes....en raad wat ik met de snoepjes heb gedaan?